Minn reikningur

Friðhelgisstefna

Kynning

Að skoða vefsíðu FRUUT og skrá sig sem viðskiptavin í netverslun gerir ráð fyrir skilningi og samþykki þessarar persónuverndar- og persónuverndarstefnu. FRUUT hefur stöðuga áhyggjur af verndun friðhelgi persónuupplýsinga og fyrirbyggjandi aðgerða varðandi öryggi vefsíðunnar og gagnavernd viðskiptavina og gesta.

Til að styrkja tryggingar um trúnað persónuupplýsinga hafa nýjar gagnaverndarráðstafanir verið innleiddar, bæði að því er varðar að sannreyna lögmæti notkunar persónuupplýsinganna sem unnið er með, og hvað varðar að tryggja að farið sé að þeim réttindum sem viðurkennd eru handhöfum þessara upplýsinga. . Í þessu samhengi, og með sérhæfingu þjónustuleiða, hyggst FRUUT stuðla að skýrari og hlutlægari miðlun um tilganginn sem liggur að baki vinnslu persónuupplýsinga og gagnsæi vinnsluaðgerða.

Þannig er þeim upplýsingum sem er að finna í þessum texta ætlað að koma á skýran og ótvíræðan hátt til skila innihaldi persónuverndarstefnu og verndar persónuupplýsinga sem verða háðar vinnslu í samræmi við almenna persónuverndarreglugerð sem er í gildi (hér eftir RGPD) og skv. afmarkast af innihaldi viðskiptasambands sem stofnað er til milli hins skráða og FRUUT.

Tegundir persónuupplýsinga sem safnað er

Almennt séð er persónuupplýsingum safnað í þremur aðstæðum sem stafa beint af starfsemi FRUUT:

Notendaskráning: stofnun FRUUT viðskiptavinareiknings og tilgangur gagnavinnslu.
Í þeim tilgangi að búa til viðskiptareikning er persónulegt svæði gert aðgengilegt þar sem viðskiptavinurinn þarf að slá inn nauðsynleg gögn til að auðkenna sig sem viðskiptavin. Fyrstu kaupin munu ráðast af því að veita frekari persónuupplýsingar, nauðsynlegar fyrir pöntunarvinnslu og afhendingu. Skyldureitir í eyðublöðunum sem eru tiltæk fyrir þá skráningaráföngum eru merktir með stjörnu (*).

FRUUT er skuldbundið til að vernda gögn viðskiptavina og mun aldrei gera þau aðgengileg þriðja aðila án vitundar eða samþykkis eiganda, eins og lög gera ráð fyrir. Við vinnslu pöntunar viðskiptavinarins er mögulegt að tilteknar persónuupplýsingar (svo sem heimilisfang og póstnúmer) kunni að vera birtar þriðja aðila í þeim tilgangi einum að koma í veg fyrir og greina svik og alltaf eftir beiðni þar til bærra yfirvalda.

Að auki, þegar þú kaupir á síðunni, verður þú einnig beðinn um að gefa upp upplýsingar um afhendingarheimilisfang og greiðsluupplýsingar til að tryggja að afhendingartímar standist á eins skilvirkan hátt og mögulegt er.

Gögnin sem veitt eru verða geymd í stranglega nauðsynlegan tíma, sem venjulega samsvarar því tímabili sem viðskiptareikningurinn er til staðar. Af þessum sökum, á því augnabliki sem viðskiptavinurinn virkjar afturköllun viðskiptavinareiknings, verður persónuupplýsingunum endanlega eytt, að undanskildum þeim gögnum sem nauðsynleg eru til að uppfylla lagalegar skyldur sem verða skráðar í gagnagrunn í þessu skyni og fyrir þann tíma sem er algjörlega nauðsynlegur. Ef viðskiptavinur vill leggja inn nýja pöntun á síðunni verður viðskiptavinurinn að fara í nýja frumskráningu, háð þeim skilmálum og skilyrðum sem eru í gildi á skráningardegi.

Við gætum einnig safnað öðrum upplýsingum um upplifun viðskiptavina á vefsíðunni í þeim tilgangi einum að bæta þjónustuna sem veitt er viðskiptavinum, sem við munum gera eftir staðfestingu á þekkingu og, þar sem nauðsyn krefur, eftir skýlaust samþykki handhafa persónulegar upplýsingar.

Hvað varðar uppfæra gögn viðskiptavina,ef viðskiptavinur vill sannreyna gögnin sem FRUUT hafa veitt getur hann gert það á sínu persónulega svæði. Viðskiptavinur skal varðveita aðgangsgögn reiknings síns á öruggan hátt, þar sem allar aðgerðir eða beiðnir sem gerðar eru í gegnum reikning hans eru á hans ábyrgð, að því tilskildu að aðferðum til að staðfesta auðkenni viðskiptavinarins sem lýst er hér að neðan sé fylgt. Við mælum með því að þú geymir ekki lykilorðið þitt í vafranum þínum þar sem annar aðili sem hefur aðgang að tölvunni þinni getur fengið aðgang að persónulegum upplýsingum þínum.

Í hvaða tilgangi eru gögnin sem safnað er notuð?
Gögn viðskiptavina eru unnin til að framkvæma aðgerðir eins og að vinna úr pöntunum, tilkynna þér um allar breytingar á virkni vefsíðunnar, framkvæma kannanir og meta samskipti í tölfræðilegum tilgangi. Við gætum einnig sent þér reglulega upplýsingar með tölvupósti um vörur og þjónustu, herferðir, kynningar og sértilboð. Ef þú vilt ekki hafa samband við þig í þessum tilgangi geturðu sagt upp áskrift að fréttabréfinu með því að smella á hlekkinn sem er í texta fréttabréfsins í þeim tilgangi.

Viðskiptavinur samband við FRUUT
Alltaf þegar viðskiptavinur, að eigin frumkvæði, hefur samband við FRUUT í þeim tilgangi að afla upplýsinga um vörurnar, innkaupaferli, pöntunarstöðu eða til að tilkynna um aðstæður sem tengjast vefsíðunni, gæti FRUUT þurft að safna viðbótar persónuupplýsingum vegna ýmissa tilgangi sem verður, í sérstöku tilviki, sérstaklega tilkynnt, en sem almennt getur fallið undir eftirfarandi aðstæður: 

-staðfestu auðkenni viðskiptavinar og ástæða sambandsins.

Contacto da FRUUT com o cliente
Sem hluti af afgreiðslu ákveðinnar pöntunar getur komið upp þörf fyrir FRUUT að hafa samband við viðskiptavininn til að:
i) staðfestingu eða leiðréttingu á einhverjum af þeim persónuupplýsingum sem þarf til að ljúka afhendingarferlinu (t.d. afhendingarheimilisfang). Í slíkum tilvikum verður haft samband við farsímanúmerið á skrá viðskiptavinarins.

jetx